war min xayaati Saxaabah Sh.Cabdalla
No
Kitaabka
M.Shiikha
Dhageyso
1
Anas ibnu Maalik
Sh.Cabdalla
2
Siciid Ibnu Caamir Aljumaxii
Sh.Cabdalla
3
Cabdullahi Ibnu Xudaafa
Sh.Cabdalla
4
Baraa Ibnu Maalik
Sh.Cabdalla
5
Abuu Ayuub Alansaari
Sh.Cabdalla
6
Ibnu Cumar wahaab
Sh.Cabdalla
7
Salmaan Ibnu faarisiye
Sh.Cabdalla
8
Cikrima Abii Jahal
Sh.Cabdalla
9
Zeydul kheyr
Sh.Cabdalla
10
Caduye ibnu Xaakim
Sh.Cabdalla
11
Abuu Dare AlGafaari
Sh.Cabdalla
12
Majzati IbnuThowr Zaduusi
Sh.Cabdalla
13
Zeyd Ibnu Xudeyr
Sh.Cabdalla
14
Cabdulaahi Ibnu Maktuun
Sh.Cabdalla